Witamy na oficjalnej stronie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lesznowoli.

 

Janina Danuta Szulowska

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i RPA

oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lesznowoli.